Distorted Gravity

 

 

Photography by Anka Zhuravleva

Advertisements